Yan Lei

Title:  Senior Engineer

Company:  Beijing’s Zhongguancun High-Tech Zone

Location:  Peking, China

Achievements:

  • Inductee, Worldwide Lifetime Achievement (2017)
  • Featured Listee, Who’s Who in Asia, Marquis Who’s Who (2012)
  • Featured Listee, Who’s Who in the World, Marquis Who’s Who (2009, 2014-2016)

Designations: 

  • PhD, Tsinghua University, Peking, China

Contact Yan Lei:

Leave a Reply